Forklaring på tilbagemeldingen på høringssvaret 2022

13. februar 2023 | Nyhed

Af Inge Brink Hansen

Dansk Stammeforum har nu fået tilbagemelding på det høringssvar, som vi indsendte til Socialstyrelsens instans NATKO i februar 2022.

Både høringssvar og socialstyrelsens svar på dette, kan læses her.

Jeg har forsøgt at forstå hvad Socialstyrelsen er for en instans- og hvad det er, vi har fået at vide i svaret, så her er et forsøg på at forklare:

På Socialstyrelsens hjemmeside kan man læse: “Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

– Børn og unge
– Handicap
– Udsatte grupper

Dette meget vide begreb er dog blevet indskrænket meget i form af National Koordination (NATKO), som er en instans under Socialstyrelsen. De “har fokus på at sikre, at kommunerne samarbejder om at tilbyde den fornødne højt specialiserede indsats til de målgrupper, hvor der kun er få borgere i hver kommune, som har behov for samme tilbud, eller hvor kompleksiteten af borgernes problemstillinger kræver særlig viden.” Dvs. at Socialstyrelsen har udvalgt specielle meget små målgrupper som indsatsområder. Målgrupper (div. Handikap-områder), der er for store og derfor falder uden for det mest specialiserede social- og specialundervisnings-område, bruges der ikke ressourcer på at holde øje med i øjeblikket.

Stammen og løbsk tale er stadig et handikap, der skal kompenseres for i henhold til lovgivningen: Voksne: i henhold til Lov om Specialundervisning for Voksne, Børn: i henhold til Lov om Folkeskolen. Kommunerne skal derfor stadig tilbyde specialundervisning til mennesker med stammen og løbsk tale.

MEN
NATKO oplyser at stammen og løbsk tale ikke falder ind under "det mest specialiserede social- og specialundervisnings-område”. Der er for mange der stammer, og NATKO har (via en intern afdækning af kommunikationsområdet ihht. Lov om Specialundervisning for Voksne, lavet i 2021) ikke kunnet konstatere, at der skulle være problemer i fht. at kommunerne har hjemtaget undervisning – og selvom de kan se, at der er forskelle kommunerne imellem, vurderer de ikke, at de er grelle. Socialstyrelsen har derfor valgt/er blevet pålagt ikke at holde øje med, om kommunerne giver den fornødne hjælp på dette område – men kun at være rådgivende… som de er på flere andre handikap-områder.

I svaret oplyser de også, at de (gennem vores indsats!) har genindsat videns-materialet om stammen og løbsk tale på deres hjemmeside. Dette materiale var blevet fjernet i 2021, men er nu at finde under fanen Handikap.
Dette materiale indeholder også “anbefalinger vedrørende god praksis”, hvilket kan inspirere kommunerne, men altså ikke er noget de kan holdes op på. Socialstyrelsen giver os mulighed for at komme med nye oplysninger til materialet om stammen og løbsk tale på deres hjemmeside (hvilket vi meget gerne vil på lidt længere sigt), selvom de ikke har intentioner om at udvide materialet.

Da vi henviser til, at der er en del med skjult stammen, der ikke opdages inden de er ude af 9. klasse, påpeger NATKO endvidere, at sprogvurderingen i børnehaveklassen skal være bedre (så man dermed kan blive bedre til at opdage især skjult stammen i barneårene…) og henviser til et nyt sprogvurderingsredskab der skal tages i brug i 2024/25.

MEN Socialstyrelsen har således ikke til hensigt at bidrage yderligere til national konsensus i forbindelse med kvaliteten af kommunal hjælp til stammen og løbsk tale.

Det er essensen af svaret.

Dansk Stammeforum vil kunne gøre en forskel på dette område – med tiden – i form af efteruddannelse af “Stammelogopæder” og kommunal lobbyvirksomhed i fht. at få enlandsdækkende konsensus i kvalitet og kvantitet i den kommunal hjælp.

— Nyeste blogindlæg

Mig og Solsikkesnoren

Mig og Solsikkesnoren

Skrevet Af Hanne Høgh Larsen, Dansk Stammeforum. _________________________________ Tænk hvis solsikkesnoren var opfundet, da jeg var barn, så kunne jeg dengang havde haft gavn af den. Jeg har stammet før jeg kom i skole. Til sommer er det 50 år...

Caspian har fået hjælp til sin stammen

Caspian har fået hjælp til sin stammen

Skrevet Af Erling Jensen, Dansk Stammeforum. _________________________________ Familie i Lyngby har fået hjælp af Dansk Stammeforum. Mor og far, Hui og Ali, stammer, og Caspian på 11 år har også sine problemer. ”Jeg stammede meget, da jeg var fra...

Fup & svindel i guldsmedenes gade

Fup & svindel i guldsmedenes gade

Skrevet af Jørn Christian Hjøllund Christiansen. _________________________________ Mit navn er Jørn og er født i den sidste halvdel af 2. verdenskrig. Jeg blev registreret som stammer, da jeg kom i skole i Nykøbing Mors. På et tidspunkt fik jeg...