Undervisning

Offentlig undervisning

Personer der stammer er berettigede til gratis stammeundervisning, som tilbydes af alle landets kommuner.

 

Børn

Børn kan få stammeundervisning fra logopæder i kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivningsenheder (PPR). Forældre kan kontakte rådgivningsenheden gennem dagpleje, børnehave eller skole for at få en logopædisk vurdering af barnets behov. Aldersgrænsen for hjælp går fra daginstitution og indtil barnet forlader grundskolen, og nogle kommuner udvider det til 9. eller 10. klasse. I større kommuner tilbydes der også stammecaféer eller små grupper til børn med stammen. Der udbydes undervisning og vejledning til pædagoger, lærere, forældre og omsorgspersoner.

 

Voksne

Voksne kan få stammeundervisning fra logopæder på kommunale kommunikationscentre eller taleinstitutter. De kan henvende sig til centret og få en visitationssamtale for at vurdere behovet for undervisning. Der tilbydes individuel undervisning, og nogle få steder tilbydes også gruppeundervisning. Nogle kommuner tilbyder kun tidsafgrænsede forløb med relativ få undervisningslektioner, mens de fleste kommuner tilbyder begge dele, hvor undervisningstilbuddet tilpasses individuelle behov ud fra en faglig vurdering.

 

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne er de juridiske grundlag for undervisning af personer med stammen. Personer med stammen har ret til undervisning i deres lokalområde, hvis deres talevanskeligheder medfører funktionsnedsættelse og begrænsninger i deres dagligliv og beskæftigelse. Loven sikrer, at undervisningen bliver individuelt tilpasset, baseret på den enkeltes funktionsnedsættelse og udviklingspotentiale.

Kilder:

Offentlig behandling
Lov om specialundervisning for voksne

Styrkelse af stammeområdet

Dansk Stammeforum arbejder for at forbedre stammeundervisningen i Danmark ved at tilbyde rådgivning til logopæder, efteruddannelse til logopæder og lokalafdelinger for personer, der stammer. Lokalafdelinger er blevet en mangelvare, efter mange kommuner har hjemtaget stammeområdet, og der er blevet for få personer til at oprette stammegrupper lokalt. 

 

Privat undervisning

Privat stammeundervisning kan være et værdifuldt supplement til den offentlige stammeundervisning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at logopæd og talepædagog ikke er beskyttede titler, hvilket betyder, at nogle private udbydere ikke har den relevante uddannelse og specialisering i stammen. Du kan få en liste over dygtige private praktiserende stammelogopæder ved at skrive til Dansk Stammeforum på: .

McGuire-Programmet er en privat organisation grundlagt af Dave McGuire, der selv stammer. Han har udviklet en kursusmodel, hvor underviserne selv stammer, har gennemgået en coach-uddannelse inden for programmet. Mange danske logopæder har deltaget som observatører på kurset og blevet inspireret til at bruge metoden i deres undervisning af personer med stammen. Læs mere om McGuire-programmet her: https://mcguireprogramme.dk.

 

Tilmeld dig listen med privatpraktiserende stammebehandlere.