Forældre

Er du forælder til et barn, der stammer? I Dansk Stammeforum kan du finde information, få rådgivning og dele erfaringer med andre forældre i samme situation. Stammen kan føles frustrerende og udfordrende, især når det påvirker ens barns livskvalitet.

En større forståelse af stammen er nøglen til at kunne støtte og hjælpe ens barn bedst muligt. Stammen kan manifestere sig på forskellige måder, fra gentagne lyde eller ord til blokeringer i talestrømmen.

Det er vigtigt at vide, at stammen ikke skyldes nervøsitet eller mangel på intelligens. Tværtimod er det en neurologisk betinget tilstand, der påvirker evnen til at kommunikere flydende.

Uanset barnets alder eller stammens sværhedsgrad, er I ikke alene med jeres udfordringer. Cirka 5 % af alle børn mellem 2 og 6 år oplever en periode med stammen som en del af deres sprogudvikling. Omkring 80 % af disse børn holder op med at stamme, men det er svært at forudsige, hvilke børn der vil fortsætte med at stamme.

 

Bliv klogere på stammen

Stammen kan manifestere sig på forskellige måder, hvor den synlige stammen med gentagelser og blokering af talen er mest iøjnefaldende for omgivelserne. Mens den skjulte side af stammen, som foregår indeni, kan være svær at opdage eller forstå.

De indre reaktioner er ofte en reaktion på den fysiske stammen, og her spiller omgivelserne en væsentlig rolle for barnet, da det er afgørende, hvordan omgivelserne reagerer på barnets stammen. Det kan være svært for forældre at hjælpe deres barn med at forstå den indre stammen. Derfor er det vigtigt at lade barnet forsøge at fortælle om, hvordan det føles.

For større børn handler den indre stammen ofte om angst og undgåelse af bestemte ord og situationer, der kan øge risikoen for at stamme og efterlade dem med en skamfølelse.

Stammen er ikke noget, barnet selv kan styre, selvom det måske forsøger gennem tricks og undgåelse. Tricks og undgåelse kan være nødvendige for at komme igennem svære situationer eller perioder, men de er ikke en god løsning på langt sigt, da virkningen aftager med tiden. Derfor er det vigtigt, at omgivelserne giver barnet den nødvendige tid og ro til at kommunikere, så de kan udvikle sunde kommunikationsfærdigheder.

Dansk Stammeforum anbefaler, at forældre søger hjælp hos kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor erfarne stammelogopæder har mange års erfaring i at håndtere både den ydre og indre stammen på en hensigtsmæssig måde.

Her er nogle forslag til, hvordan du som forælder kan støtte dit barn. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor bevidst barnet er om sin stammen, da dette afgør, hvor åbent du bør tale om det:

– Lyt aktivt og undgå tidspres: Når dit barn taler, er det vigtigt at undgå tidspres, men lytte aktivt og vise interesse for, hvad barnet siger, snarere end hvordan det bliver sagt. Vær tålmodig og giv barnet den tid, det har brug for. Sørg for at der er ro i samtalen, og at du selv taler langsomt og tydeligt.

– Skab tillid og tryghed: Skab et trygt og roligt atmosfære, hvor dit barn kan tale frit og åbent. Fremhæv samtidig vigtigheden af at kommunikere og udtrykke sine tanker og følelser. Regelmæssige samtaler kan hjælpe med at styrke deres kommunikationsevner og opbygge tillid.

– Vær åben og interesseret: Spørg ind til stammen. Alt efter barnets alder, kan du spørge, om det nogle gange er svært at få ordene ud, eller om, hvor det mærkes og hvordan det føles. Du viser interesse for barnets egen oplevelse – og giver barnet lejlighed til at fortælle. Barnet lærer at sætte ord på, og du viser, at det ikke er farligt at tale om sine oplevelser med at stamme.

– Hvorfor stammer jeg?: Forklar evt. barnet, hvad stammen er på en enkel måde, der er tilpasset barnets alder. For eksempel, “Nogle gange kan ordene sidde lidt fast i din mund, og det er okay.” Eller “hjernen kludrer lidt i det, når tanken skal blive til ord, vi kan høre”. Fortæl barnet, at stammen ikke er deres skyld, og det ikke er noget, de skal skamme sig over. Normaliser stammen ved at fortælle, at mange mennesker stammer, og det er blot en del af den måde, de taler på. Dette kan hjælpe barnet med at føle sig mindre alene eller anderledes.

– Undgå at fuldføre sætninger: Lad dit barn færdiggøre deres tanker i deres eget tempo uden at afslutte deres sætninger. Selvom det kan være fristende at hjælpe dit barn, er det bedst at lade dem tale frit uden frygt for afbrydelser, korrektioner og rettelser.

– Søg øjenkontakt: Når dit barn taler, så søg øjenkontakt. Det viser, at du lytter og er interesseret i, hvad de siger. Øjenkontakt kan også fremme en følelse af forbindelse og tillid mellem jer. Det kan være gavnligt for barnet at lære at opretholde øjenkontakt, selv når det stammer.

– Ros, anerkend og fremhæv barnets kvaliteter: Positiv feedback kan mindske angst forbundet med at tale, da barnet føler sig mere tryg og accepteret. Når børn føler sig tryg og accepteret, er de mere tilbøjelige til at øve sig og deltage i samtaler, hvilket kan forbedre deres talefærdigheder. Fokuserer på barnets styrker og positive kvaliteter frem for på stammen, da dette kan bidrage til at opbygge deres selvtillid og selvværd. Ved at fremhæve barnets kvaliteter uden for taleområdet styrkes deres sociale færdigheder og evnen til at knytte venskaber.

– Vær opmærksom på følelser: Vær opmærksom på dit barns følelsesmæssige reaktioner og tilbyd støtte, hvis de føler sig frustrerede eller nedtrykte på grund af deres stammen.

– Søg professionel hjælp: Overvej at søge hjælp hos en logopæd, der har specialiseret sig i stammen. Professionel hjælp kan tilbyde dig og dit barn værktøjer og strategier til bedre at kunne håndtere stammen.

Stammevenner

At have en “stammeven” kan være en stor støtte for et barn eller ung, der stammer. Dansk Stammeforum vil gerne tilbyde dit barn en “stammeven”, som også stammer og forstår barnets udfordringer. Det kan være en erfaren rollemodel, som kan vise en vej til at leve med og håndtere stammen på en positiv måde. Læs mere.

Frirum for forældre

Er du forælder til et barn, der stammer, og ønsker du at være en del af et fællesskab med andre i samme situation? Så kan dette forældrefællesskab hos Dansk Stammeforum være det rette sted for dig.
Dansk Stammeforum forstår, hvad det vil sige at være forælder og føle sig magtesløs, når man oplever sit barns daglige kamp med at udtrykke sig frit. Derfor tilbyder vi et trygt fællesskab for forældre, hvor du kan tale åbent og frit med ligesindede. Her kan du dele dine erfaringer, udfordringer, succeshistorier, og viden om dit barns stammen, og blive inspireret af andre.

En logopæd deltager i møderne for at besvare eventuelle faglige spørgsmål.

Frirum for teenagere (12-17 år)

Er du mellem 12 og 17 år og har udfordringer med stammen? Hos Dansk Stammeforum forstår vi, hvordan stammen kan gøre kommunikationen i hverdagen besværlig, og vi ved, at du kan føle dig ensom med dit problem, især hvis du er den eneste i familien eller klassen, der stammer. Derfor har vi skabt Frirum, hvor unge med stammen kan mødes og dele tanker, følelser og oplevelser med hinanden, om både stammen og andre emner fra hverdagen. Under møderne vil en logopæd være til stede for at sikre en rolig og tryg atmosfære.