— Rådgivning

Følelsen af at stå alene med sin stammen og at ens omverden ikke er i stand til at hjælpe én videre, er desværre ret udbredt, når en familie rammes af stammen.

Det er ganske enkelt svært at finde ud af, hvad du skal gøre og hvor du kan gå hen. Ligegyldigt om du er barn, ung, voksen. Eller mor og far til et barn der stammer.

Det ved vi godt. Derfor tilbyder vi i Dansk Stammeforum alle medlemmer professionel logopædisk rådgivning. Vi er stiftet af stammere og logopæder i fællesskab, og Malina Terkelsen, Inge Brink Hansen og Marc Egede sidder klar til at hjælpe dig.

Send dem en mail på raadgivning@danskstammeforum.dk

Vores vision er ”et godt liv med stammen”, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe danske stammere og deres familier til at leve bedst muligt med deres handicap.

Hjælp til at klage

Desværre ser vi ofte, at kommunerne ikke tilbyder forældre til børn med stammen eller voksne med stammen den hjælp og støtte, de ifølge lovgivningen har krav på.

Nogle gange skyldes det, at kommunerne ikke er ordentligt inde i den relevante lovgivning og derfor forvalter den forkert. Andre gange fornemmer man, at de godt er klar over, at de går til grænsen – eller over den – men at de er under pres for at spare penge.

Det betyder, at man som forælder eller voksen stammer generelt har gode chancer for at få medhold, hvis man anker en afgørelse fra kommunen. Men det kræver overskud og tålmodighed at anke. Derfor er det desværre ofte de svageste og dem med størst behov, kommunernes besparelser går hårdest ud over.

Der er kan være hjælp at hente både i Dansk Stammeforums netværk og hos bestyrelsen, men for de sager, hvor det ikke er nok, kan vi anbefale privat socialrådgiver Søren Møller Petersen.

Det er vigtigt for os at hjælpe individuelle familier og voksne som stammer. Dertil kommer, at vi som stammeområde med logopæder og stammere har en fælles interesse i at ankesagerne køres på den rigtige måde. Ankesager kan udløse principafgørelser, som har retsvirkning i hele landet. Derfor kan en uheldig ankesag have negative konsekvenser for mange andre.

Du kan læse mere om socialrådgiver Søren Møller Petersen på hans hjemmeside: www.find-vej-i-systemet.dk.