Rådgivning

Stammen og løbsk tale behøver ikke at føre til alvorlige kommunikationsproblemer. Med passende støtte og specialiseret undervisning er det muligt at reducere symptomerne og forebygge, at det udvikler sig til et handicap.

Hvis du stammer eller lider af løbsk tale, er det almindeligt at føle sig ensom med sine talevanskeligheder, da man ofte er den eneste i familien, på skolen eller arbejdspladsen med disse udfordringer, og det er ofte forbundet med tabu, så det er ikke noget, man taler så tit om med andre. I Dansk Stammeforum kan du finde støtte i sociale fællesskaber og få information om muligheder for taleundervisning. Dette er blot nogle eksempler på, hvad du kan henvende dig om hos rådgivningen – mulighederne er mange og kan tilpasses individuelle behov.

Hvis du er logopæd, er det almindeligt at føle sig udfordret, da stammen og løbsk tale er relativt sjældne talelidelser, hvor det er vanskeligt at opbygge den nødvendige faglige ekspertise til at kunne specialisere sig. I modsætning til mere almindelige tale- og sprogvanskeligheder spiller samspillet mellem krop og psyke en væsentlig rolle for disse lidelser, når barnet bliver lidt ældre. Det kan derfor være nødvendigt med rådgivning, faglige netværk og efteruddannelse for logopæder, da det ellers kan være svært at opnå den viden, som er nødvendig for at kunne hjælpe denne målgruppe. Dansk Stammeforum kan tilbyde alle tre dele.

Hvis du lider af stammen eller løbsk tale, er forældre eller logopæd og har brug for hjælp eller sparring, kan du kontakte Dansk Stammeforum. Her kan du få gratis rådgivning, og vores team af erfarne logopæder er klar til at hjælpe dig.

Rådgivning

– Hvis du lider af stammen, løbsk tale eller er pårørende og ikke ved, hvor eller hvordan du kan få hjælp.
– Hvis du lider af stammen, løbsk tale eller er forælder og har modtaget afslag på undervisning, og er i tvivl om, hvordan du skal komme videre.
– Hvis du er logopæd og står over for en kompleks sag, kan det være en god idé at søge sparring.