— Stammevenner

Det er afgørende, at børn, unge og voksne med talevanskeligheder har positive forbilleder af flere årsager: Inspiration og håb: Positive forbilleder viser børn og voksne med talevanskeligheder, at deres drømme og mål er opnåelige, uanset de udfordringer, de står overfor. Når de ser andre personer med talevanskeligheder, der har overvundet barrierer og opnået succes, får personer med stammehandicaps inspiration og håb om, at de også kan opnå deres ønsker og følge deres passioner.

Selvværd og selvtillid: At have positive forbilleder hjælper børn og unge med talevanskeligheder med at udvikle et positivt selvbillede og opbygge selvtillid. Når de ser, at deres handicap ikke behøver at definere dem, og at de kan opnå fantastiske ting på trods af det, styrkes deres selvværd og tro på egne evner. Identitetsdannelse: Forbilleder er vigtige i processen med identitetsdannelse. Når børn og unge med talevanskeligheder ser andre med samme eller lignende udfordringer, kan de identificere sig med dem og finde en følelse af tilhørsforhold. Dette kan hjælpe dem med at acceptere deres egen situation og styrke deres følelse af selvaccept og stolthed over deres identitet.

Praktisk vejledning og støtte: Positive forbilleder kan fungere som mentorer og vejledere for børn, unge og voksne med talehandicap. De kan dele deres egne erfaringer, give råd og hjælpe med at navigere gennem de udfordringer, som børn, unge og voksne måtte stå overfor. Den praktiske vejledning og støtte fra forbillederne kan være uvurderlig i at hjælpe børn, unge og voksne med at overvinde hindringer og opnå deres mål.

Kampen mod stereotype opfattelser: Positive forbilleder bidrager til at udfordre og ændre stereotype opfattelser af handicap i samfundet. Når børn, unge og voksne med talevanskeligheder ser andre med succesfulde liv og karrierer, bidrager det til at nedbryde barrierer og skabe en mere inkluderende og accepterende kultur.

Stammevenner kan bruges til:

– At besøge din familie og møde dit barn i øjenhøjde og være et forbillede for den positive
historie.
Hvis du er ung eller voksen og er træt af at stamme, men mangler modet til at søge hjælp, kan en stammeven hjælpe dig videre.
Hvis du er nysgerrig og gerne vil høre mere om Dansk Stammeforum, er der mulighed for at mødes med en fra Stammevenner og høre mere om ordningen.