Hvad er stammen?

Voksne

Ca. 0,7-1 pct. af den voksne befolkning i verden stammer. I Danmark svarer dette til ca. 50.000 personer over 18 år. Stammen varierer fra person til person, og nogle har en skjult stammen eller løbsk tale. Dansk Stammeforum ønsker at sætte fokus på stammen og forbedre undervisningsmulighederne for voksne med stammen i hele landet. Vi arbejder aktivt på at påvirke beslutningstagere og skaffe midler til dette formål. Vores forum samler og deler viden om stammen og arbejder på konkrete projekter og internationale partnerskaber for voksne stammere.

Børn og unge

Stammen hos børn kan være svært for hele familien. Omkring 50.000 børn og unge mellem 3-17 år stammer. Det er vigtigt at bemærke, at mange børn vokser fra deres stammen. Stammen kan udvikle sig til et socialt problem og handicap i teenageårene og påvirke hele livssituationen, også som voksen. Dansk Stammeforum er et dedikeret team af mennesker, der selv stammer, logopæder og pårørende. Vi fokuserer på at skabe bedre forhold for børn og unge som stammer overalt i landet og arbejder på projekter og partnerskaber for at opnå dette. Vores hjemmeside opdateres med relevant information rettet mod børn, unge og deres forældre.

Hvad er stammen?

Stammen er brud i talestrømmen, det kan være gentagelser, lydløse blokeringer eller forlængelser af lyde. Der er lige så mange måder at stamme på, som der er mennesker, der stammer. Nogle har en synlig stammen med medbevægelser, mens andre har en skjult stammen. De, der kan skjule stammen, når at mærke stammen, inden ordet siges, og kan derfor nå at vælge et andet ord eller tie. Nogle har desuden løbsk tale, hvor ord og sætninger kommer hurtigt og ustruktureret.

Stammen kan have forskellige grader af intensitet. Nogle personer har en mild stammen, hvor det kun i visse situationer er visse ord eller lyde, der driller, mens andre har svært ved at overhovedet at tale. Men uanset intensitet kan alle disse former for brud i den flydende tale have en stor negativ indvirkning på livskvaliteten, selvtilliden, studie- og livsvalg og hæmme den sociale interaktion.

Dansk Stammeforum arbejder på at øge opmærksomheden om stammen, forbedre undervisningsmulighederne og skabe bedre livsvilkår for mennesker, der stammer.

Bliv frivillig

Hjælp voksne og børn, der stammer, med at forbedre deres livsvilkår ved at blive frivillig. Dansk Stammeforum arbejder på at skabe sociale fællesskaber og bedre undervisningsmuligheder for alle der stammer. Vi arbejder også på at øge opmærksomheden om stammen i medierne og politisk, hvilket kræver økonomisk støtte. Alle, uanset baggrund, kan være en del af denne indsats. Tilmeld dig et af vores udvalg på følgende side, hvis du ønsker at hjælpe.