Lokalafdelinger

Dansk Stammeforum arbejder på at etablere lokalafdelinger rundt omkring i hele landet. For mange stammere og pårørende er en lokalafdeling et vigtigt forum, hvor man kan møde ligesindede, høre nyt om, hvad der sker på stammeområdet og få inspiration til at leve med stammen på en god måde.

Fordelen ved lokalafdeling er, at man har mulighed for at påvirke sit lokalområde.

Det er de lokale, der bedst kender til lokalområdets behov. Nogle lokalafdelinger har måske mest fokus på sociale fællesskaber og aktiviteter til børn, unge og voksne. Andre kan have fokus på ny viden gennem foredrag og kurser og andre igen vil forbedre undervisningstilbuddet i deres lokalområde, fordi de ikke får tilstrækkelig hjælp.​​​​

 

Opbygning af lokalafdeling

De enkelte lokalafdelinger bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge opgaverne samt hvilke aktiviteter, der skal være i afdelingen. Alle har deres egne forventninger til det at være frivillig og til hvad deres lokalafdeling skal indeholde.

Det er derfor vigtigt at afstemme forventninger med hinanden og Dansk Stammeforum; sidstnævnte, da lokalafdelingerne skal drives i overensstemmelse med foreningens vedtægter og værdigrundlag.

Da der er mange opgaver i en lokalafdeling, kan det være en fordel at dele opgaverne mellem sig, så det ikke er kontaktpersonen for lokalafdelingen, der står for det hele. Det er en god idé at lave en samarbejdsgruppe eller bestyrelse, som deler opgaverne mellem sig.

Skriv til lokalafdelinger@danskstammeforum.dk, hvis du gerne vil starte en lokalafdeling i dit lokalområde.

Kontakt afdeling

Midtjylland

Kontaktperson:
Hanne Høgh Larsen

Nordjylland

Kontaktperson:
Peter Nielsen 

København og omegn

Kontaktperson:
Kirsten Sjøstrøm

Fyn

Kontaktperson:
Erling Jensen

Syddanmark

Kontaktperson:
Laura Kliusenkoviene

Online

Kontaktperson:
Marc Egede