Stammeformidler

Vi opfordrer jer til gratis at invitere en Stammeformidler fra Dansk Stammeforum til at besøge jeres institution eller arrangement og formidle viden om stammen.

En Stammeformidler spiller en vigtig rolle i at skabe et positivt og inkluderende miljø for personer, der stammer. Ved at øge bevidstheden om stammen bidrager formidleren til en større forståelse og empati for de udfordringer, der er forbundet med at have talevanskeligehder. Samtidig hjælper formidleren med at fjerne stigmatisering og nedbryde negative stereotyper, der ofte er knyttet til stammen.

Ved at støtte og arbejde for et inkluderende miljø, bidrager Stammeformidleren til at skabe accept og respekt for forskellige måder at kommunikere på. Dette har en gavnlig effekt på elevernes velbefindende ved at mindske mobning.

En særlig værdifuld aspekt af en Stammeformidlers rolle er deres personlige erfaring med stammen. Formidleren deler sin autentiske historie om det at stamme, hvilket skaber en stærkere forbindelse til og forståelse for dem, der stammer. Dette bidrager til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor personer, der stammer, kan føle sig hørt, forstået og accepteret.

Stammeformidlere kan bruges til:

komme ud i din børnehave, skole, uddannelsesinstitution eller på din arbejdsplads og fortæller om stammen.