Logopæder

Stammen er en talelidelse, der påvirker livet for over 40.000 danskere. Stammen kan have store sociale og personlige konsekvenser for den enkelte, der stammer. Det påvirker kommunikationen og samværet med andre mennesker og kan influere på uddannelsesvalg og jobmuligheder.

Personer, der stammer, gør sjældent opmærksom på de negative konsekvenser, som et liv med stammen kan have for dem, og det gør, at stammen sjældent får den opmærksomhed i medierne eller den politiske debat, som den fortjener.

Dansk Stammeforum er en frivillig organisation dedikeret til at støtte logopæder og mennesker med stammen. Vores mål er at skabe et inkluderende samfund, hvor stammen ikke er en hindring for at føle sig accepteret. Vi lægger vægt på vigtigheden af et tæt samarbejde mellem logopæder og dem, der stammer som nøglen til at fremme udviklingen inden for stammeområdet og forbedre vilkårene for både fagfolk og individer med stammen i Danmark.

Bliv medlem

Vi håber på, at kunne inspirere dig til at blive en del af vores dynamiske fællesskab. Som medlem af Dansk Stammeforum vil du have adgang til konferencer, rådgivning og faglige netværk, hvor du har mulighed for at udvide din viden og dele erfaringer med ligesindede logopæder.

Din deltagelse er afgørende for vores arbejde for at styrke stammeområdet i Danmark. Bliv medlem i dag og vær med at forbedre undervisningsmulighederne til glæde for dig selv og dem du arbejder med.

Logopædisk Stammeforum

Blive en del af det faglige netværk hos Dansk Stammeforum. Her kan du udveksle faglig viden og blive inspireret af ligesindede logopæder.

Det er et professionelt netværk, hvor der er plads til alle, uanset erfaring og holdning til stammen – alle er velkomne. Vi mødes online fire gange årligt, hvor vi gennemgår cases, diskuterer emner og holder oplæg. Under møderne drøfter vi både de følelsesmæssige og fysiske aspekter af stammen.

Vi deler værktøjer til at arbejde med tanker, følelser og blokeringer relateret til de forskellige stammeformer. Møderne er gratis (for medlemmer), ligger i arbejdstiden, varer en time, og du modtager en dagsorden og mødelink via e-mail inden mødet.

Efteruddannelse

Dansk Stammeforum udbyder kurser for stammelogopæder flere gange årligt. Disse er rettet mod både erfarne logopæder, der ønsker at opgradere deres færdigheder, og nyuddannede, som søger et solidt fagligt fundament.

Det kan være en udfordring at arbejde med stammen, da det kræver indsigt i de forskellige stammeformer og anvendelse af psykologiske metoder til at opnå den afspænding, som er nødvendig for at teknikker virker effektivt.

På kurserne vil du lære, hvordan teknik og psykologi integreres i effektiv stammeundervisning. Kurserne afholdes både øst og vest for Storebælt. Tilmeld dig gratis! (betaling først når kurset er fastlagt med dato). 

Anbefalinger af “god praksis”

Stammen kan udgøre et invaliderende handicap, der begrænser personer, der stammer, i at deltage i samfundet på lige fod med andre mennesker.

“God praksis” skal hjælpe logopæder med at skabe de bedst mulige undervisningsrammer for personer som stammer. Det er nogle rammer, som logopæder kan læne sig op ad fagligt og strukturelt. Anbefalingerne er udarbejdet i overensstemmelse med loven om specialundervisning for voksne.

Ifølge loven har alle personer med stammen ret til undervisning, hvis de har en funktionsnedsættelse og et udviklingspotentiale. Undervisningen kan enten være et kort, intensivt forløb eller et længerevarende forløb.

Lov om specialundervisning for voksne er en rammelov, hvor anbefalingerne er tilpasset ud fra “god praksis” på stammeområdet.

Stammevenner

På faglige netværksmøder har logopæder ofte udtrykt forundring over, hvorfor kun en lille procentdel af de over 40.000 danskere, der lider af stammen, søger hjælp.

Her kan man skelne mellem personer, som ikke føler sig begrænset af deres stammen og derfor ikke har brug for undervisning, og dem for hvem stammen udgør en daglig udfordring og begrænsning.

Den sidstnævnte gruppe kan drage stor fordel af stammeundervisning, men mange tøver med at henvende sig til et kommunikationscenter, da de føler sig usikre ved tanken om at tage det første skridt.

Som løsning har Dansk Stammeforum etableret “stammevenner”, hvor ressourcestærke personer med stammen hjælper dem, der er tilbageholdende med at søge hjælp.

Rådgivning

Alle logopæder vil indimellem møde udfordringer, hvor undervisningen ikke giver de forventede resultater. Det er en realitet, at logopæder nogle gange står overfor sager, der udfordrer deres faglighed.

Vi opfordrer til at betragte disse situationer som muligheder for faglig udvikling. Hos Dansk Stammeforums rådgivningsteam tilbyder vi sparring på disse komplekse sager.

Vores mål er ikke at levere hurtige løsninger, men at tilbyde et rum for refleksion, hvor vi sammen kan opdage nye perspektiver og muligheder, der måske ikke var overvejet før. Al rådgivning er selvfølgelig fortrolig og underlagt tavshedspligt.

Øget politisk opmærksomhed

Dansk Stammeforum arbejder for øget politisk opmærksomhed på stammen ved at dele artikler med både positive og mindre positive historier.

Formålet er at vise, hvordan logopæder med de bedste intentioner nogle gange støder på strukturelle barrierer, der forhindrer dem i at kunne udføre deres arbejde. Vi deler succeshistorier for at fremhæve den positive effekt af logopæders arbejde, og på den anden side deler vi de mindre positive historier for at vise konsekvenserne af manglende stammeundervisning.

Det er ikke vores hensigt at underminere logopæders omdømme, men derimod at understrege de langsigtede følger af beskæringer på stammeområdet.

Disse nedskæringer har ført til udvanding af fagligheden, erstatning af personlig undervisning med rådgivning og et urimeligt begrænsede undervisningstilbud i nogle kommuner. Vi stræber efter en balanceret fremstilling og er åbne for feedback, så vi kan forbedre os og gøre det endnu bedre.

Hvis du vil vide mere om, hvad der ligger i udtrykket “udvanding af fagligheden”, (mindre) positive historier, strukturelle udfordringer og betydningen af dette arbejde i et bredere perspektiv, kan du læse mere nedenfor.

Del din viden

Er du en logopæd med nye ideer og ønsker du at dele din erfaring med andre fagfolk?

Så vil vi gerne opfordre dig til at dele din viden og være med til at udvikle stammeområdet. Vi tror på, at viden skal deles for at skabe fremskridt, og din viden kan gøre en forskel.

Ved at dele dine resultater, indsigter og konklusioner kan du være med til at udvide vores forståelse af stammen og hjælpe andre logopæder og fagfolk på området. Klik på knappen nedenfor for at vedhæfte din artikel eller tekst.

Materialebank

Materialebanken for logopæder er et initiativ, der er designet til at støtte og styrke undervisningen af borgere med stammen. Denne platform er skabt af logopæder til logopæder og har til formål at samle og dele undervisningsmaterialer, der kan gøre en forskel i hverdagen.

Vidensbank

Her kan du læse artikler og specialeopgaver, som er indsendt af medlemmer af Dansk Stammeforum. Vi ønsker at skabe forbindelse mellem logopæder gennem vidensdeling. Vi tror på, at deling af viden vil bringe os nærmere en dybere forståelse af stammens kompleksitet. God læselyst!

Specialeopgaver og artikler