Fakta og myter

Om stammen

Selv om man ikke kender årsagerne til stammen og ikke har løst stammens gåde, har man alligevel en hel del viden om stammen, som kan betegnes som “fakta om stammen”.

Stammen menes at være forårsaget af mange faktorer. Samspillet mellem arv og sociale og tale-sproglige faktorer har afgørende betydning for, hvordan kommunikationen udvikles.

Nogle forskningsresultater taler for, at der er en vis arvelig disposition i stammen. Der er dog ingen sikker regel for, at et barn vil begynde at stamme, selv om det har en nær slægtning, der stammer.De fleste børn passerer i løbet af tale-sprogudviklingen en periode med megen ikke-flydende tale, mest udpræget i 2-5 årsalderen, hvor sproget er i sin mest rivende udvikling. Ikke-flydende tale kan være vanskelig at skelne fra begyndende stammen, men hvis barnet synes at være spændt eller ængsteligt i forbindelse med tale, kan dette indikere stammen.

Stammen begynder tidligt
Forskning viser, at stammen oftest begynder før 3-årsalderen, og mellem 4 og 5% af alle børn stammer på et eller andet tidspunkt i løbet af deres tale-sprogudvikling.

Man regner med, at cirka 0,7% af voksenbefolkningen i de vestlige lande stammer. Flere drenge end piger stammer. Forskerne rapporterer mellem 2:1 og 6:1, alt efter hvilke aldersgrupper man undersøger. Kønsforskellen er mindre jo lavere alder.

Stammesymptomer kan pludselig øges eller reduceres, ofte uden påviselig grund. Dette kan være frustrerende for den stammende og omgivelserne. Den åbenbare uforudsigelighed er en af de angstskabende faktorer ved stammen.

Krav og evne spiller ind
Flydende tale afhænger måske af balancen mellem krav og evne i en given situation.

Krav kan være: Tidspres, mange spørgsmål, kritiske normer til tale og opførsel, at leve i en støjende, travl, utryg, trættende eller konkurrencepræget hverdag med mange skift.

Evne kan afhænge af: Tale-sproglig udvikling, tale-sproglig opmærksomhed, øjeblikkelig fysisk og psykisk tilstand.

Evnen øges med modningen, men ikke altid så hurtigt, som kravene. Dette kan medføre øget risiko for udvikling af stammen.

Myter

Der findes mange myter om stammen. Faktisk er myter, fordomme og uvidenhed om stammen mere udbredt end viden. Nedenfor følger en afkræftelse af nogle af de myter, der findes. 

Årsagen til stammen er ikke: Noget nervøst eller traumatiske oplevelser i barndommen. Det skyldes heller ikke et slag i hovedet, en stor forskrækkelse (selv om nogle børn begynder at stamme samtidigt med, at de er under en eller anden form for stress), efterabning af nogen, for kort tunge, fordi man er doven, genert eller dum. 

Der findes ingen hurtig og effektiv kur mod stammen.

Derimod kan stammesymptomerne bearbejdes, så de bliver lettere, og de ledsagende negative følelser kan mindskes, så stammen ikke vedbliver at være et så markant problem for barnet, familien, lærerne osv. 

Det er ikke sandsynligt, at børn i skolealderen vokser sig fra stammen uden støtte fra andre. Forskellige undersøgelser viser, at:

  • 25% af børn på 4 år, der stammer, stadig stammer, når de er 16 år

  • 50% af børn på 6 år, der stammer, stadig stammer, når de er 16 år

  • 75% af børn på 10 år, der stammer, stadig stammer, når de er 16 år. 

Det hjælper ikke at…
Øvelse gør ikke mester, når det gælder stammen. Og her skal øvelse forstås som øvelse i at tale flydende. Det er ingen hjælp at blive tvunget til at tale. Og forslag som: “tal langsomt”, “tag en dyb indånding” eller “tænk dig om, før du taler” er uheldige i det lange løb.

Forslagene vil i de fleste tilfælde gøre eleven mere anspændt, overopmærksom på taleprocessen og bekræfte elevens negative oplevelse af sig selv som “taler”.

Det er ikke rigtigt, at et barn kan tale korrekt, hvis det vil, selv om barnet taler flydende i visse situationer. Alle stammere taler i perioder mere flydende end andre. Det er ikke altid muligt at finde en forklaring eller et mønster, der kan forklare, hvorfor det er.

Der findes ingen stammepersonlighed. Mennesker, der stammer er ligeså forskellige personligheder som alle andre mennesker. 

Forældreholdninger og handlinger er heller ikke årsag til stammen. Derimod kan ængstelig eller kritisk holdning fra personer omkring barnet vedligeholde eller forværre eksisterende stammemønstre.