Vores mission

Følelsen af at stå alene med sit talehandicap og at ens omverden ikke er i stand til at hjælpe én videre, er desværre temmelig udbredt, når en familie rammes af stammen eller løbsk tale.​​

Dansk Stammeforum er et initiativ taget af stammere og talepædagoger i fællesskab. Vores mission er at udbrede kendskabet til stammen og løbsk tale samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 40.000-50.000 danske stammere og de ligeså mange, der lider af løbsk tale.

​Vores vision er ”et godt liv med dit talehandicap”, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe danske stammere og dem med løbsk tale til at leve bedst muligt med deres handicap.

I Dansk Stammeforum arbejder vi på at:

  • Være med til at skabe kontakter og netværk mellem stammere og mennesker med løbsk tale, fordi ligesindede kan høste uvurderlige tips og råd af hinanden og hjælpe hinanden med at håndtere en hverdag med et talehandicap

  • Holde alle danske stammere og dem med løbsk tale ajour om den aktuelle debat, de nyeste undervisningsmuligheder, den nyeste forskning samt de politiske tiltag, der kan få betydning for os

  • Være et aktivt og engageret talerør over for myndigheder, medier, arbejdsmarked og offentlighed

  • Løbende at oplyse danskerne om stammen og løbsk tale, arbejde for at nedbryde fordomme og dermed fremme offentlighedens accept af stammere​ og mennesker, som lider af løbsk tale

Dansk Stammeforums bestyrelse 2024 (fra venstre): Adam Estrup, Christian Max Jansen (s), Marc Egede, Hanne Høgh Larsen, Erling Jensen (s), Kirsten Sjøstrøm, Inge Brink Hansen, Peter Nielsen og Rikke Schubart. s = suppleant.