— Vores mission

Følelsen af at stå alene med sin stammen og at ens omverden ikke er i stand til at hjælpe én videre, er desværre temmelig udbredt, når en familie rammes af stammen.​​

Dansk Stammeforum er et initiativ taget af stammere og talepædagoger i fællesskab. Vores mission er at udbrede kendskabet til stammen samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 40.000-50.000 danske stammere og deres pårørende.

​Vores vision er ”et godt liv med stammen”, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe danske stammere og deres familier til at leve bedst muligt med deres handicap.

I Dansk Stammeforum arbejder vi på at:

  • Være med til at skabe kontakter og netværk mellem stammere, fordi ligesindede kan høste uvurderlige tips og råd af hinanden og hjælpe hinanden med at håndtere en hverdag med stammen

  • Holde alle danske stammere ajour om den aktuelle debat, de nyeste behandlinger, den nyeste forskning samt de politiske og behandlingsmæssige tiltag, der kan få betydning for os

  • Være et aktivt og engageret talerør over for myndigheder, medier, arbejdsmarked og offentlighed

  • Løbende at oplyse danskerne om stammen, arbejde for at nedbryde fordomme og dermed fremme offentlighedens accept af stammere​