Vi skal turde have visioner

2. april 2022 | Nyhed

Stammen som handicap er skjult i samfundet. Dels fordi mange stammere kun sjældent stiller sig op på ølkasser, dels fordi området ligger upåagtet hen som indsatsområde.

Det har Erik Holm redegjort meget fint for i blogindlægget ’Stor usikkerhed om stammens fremtid’. Sporten kort, så handler det om, at stammeområdet gennem en årrække har oplevet betydelig kvalitets- og konsistensmæssig forværring på behandlingsområdet. Hvilket nok i al væsentlighed skyldes manglende opmærksomhed fra politikere og forvaltning samt konkurrence fra andre handicapområder.

Og hvad kan vi så gøre ved det?

Først og fremmest skal vi turde have visioner for stammen. Vi skal tro på, at det kan lade sig gøre at vende udviklingen. For både stammere og behandlere. Dernæst skal vi sørge for, at vi bliver hørt de rigtige steder. Og at vi kan skabe den interesse, vi har brug for.

Det er derfor, at vi – to håndfulde stammere og logopæder – har stiftet Dansk Stammeforum. Det er i al beskedenhed vores mål, at Dansk Stammeforum udvikler sig til en slagkraftig interesseorganisation, der kan sikre os en fornuftig plads i handicapuniverset.

Vi vil, at børn og voksne, som stammer, skal kunne deltage i samfundet på lige fod med andre. Vi skal udbrede kendskabet til stammen. Vi skal støtte og forbedre forholdene for stammere i Danmark. Vi skal bibringe børn, unge og voksne stammere relevant viden og støtte. Vi skal sikre, at den nyeste viden om effektive og virksomme undervisningsmetoder deles i logopædnetværk. Endelig skal vi arbejde målrettet på, at stammen snarest anerkendes som et handicap, der kræver et højt specialiseret specialundervisningstilbud.

Og vi sætter ikke vores lys under en skæppe: Målet er, at Dansk Stammeforum i 2025 har et professionelt sekretariat, der arbejder systematisk og målrettet inden for tre dimensioner – rammevilkår, medlemsservice og økonomi – for at løfte vores område op i den bevidsthed, hvor det hører hjemme.

Men vi starter i det små med en massiv frivillig indsats. Så sig til, hvis du vil være med. Du er velkommen.

Hent og læs Dansk Stammeforums vision for 2025.

— Nyeste blogindlæg

Fup & svindel i guldsmedenes gade

Fup & svindel i guldsmedenes gade

Skrevet af Jørn Christian Hjøllund Christiansen. _________________________________ Mit navn er Jørn og er født i den sidste halvdel af 2. verdenskrig. Jeg blev registreret som stammer, da jeg kom i skole i Nykøbing Mors. På et tidspunkt fik jeg...

En grim ælling er blevet til en flot svane

En grim ælling er blevet til en flot svane

 Erling Jensen, Blæsbjerghus – Dansk Stammeforum. _________________________________ Lauras barndom er præget af vold, manipulation og konflikter derhjemme på grund af dårlige forældreforhold, og skoletiden var også præget af mobning. Vi kender H.C....