En kamp at få hjælp til Victor

6. oktober 2023 | Artikel

Af Erling Jensen, Blæsbjerghus – Dansk Stammeforum.

_________________________________

Lone og Jesper Rysholt har kæmpet en kamp med Frederikshavn Kommune for at få tilkendt et forløb på taleinstituttet i Ålborg til deres søn, Victor, da der ikke er nogen fagkompetente fagfolk i Sæby med erfaring inden for stammen.

”Af en tidligere tilknyttet talepædagog, er vi blevet oplyst, at der i Frederikshavn Kommune ikke fandtes stammere, og de dermed ingen erfaring havde med komplekse problemstillinger i forhold til stammen. Og det passer jo ikke med, at vi er blevet kontaktet af flere forældre, som oplyser, at de oplever ikke at få den rette hjælp til deres børn som stammer. Disse forældre tør dog ikke klage til kommunen, da de er bange for, at det vil gå ud over deres børn,” fortæller Lone Rysholt.

 

Lone og Jesper.

 

”Vi er ikke bange for at klage, og det er da også endt med, at vi fik tilkendt et forløb på taleinstituttet i Aalborg,” forklarer hun.

Victor er kommet kontinuerligt på taleinstituttet det sidste års tid. Her fandt man frem til, at Victor stammer med en hård og blød stammen. Især er der hård stammen, når han bliver presset eller stresset, som fx, når der skrues op for læringen i skolen, eller når familien holder ferie, hvor der er en anden struktur end ellers.

”Med hensyn til den bløde stammen, er den der mere eller mindre til stede hver dag,” fortæller Lone Rysholt videre. 

Victor er glad for fodbold og en god burger.

Undervisningen på Taleinstituttet i Aalborg

Victor er en meget rar, sød og venlig dreng på nu syv år, som rigtig gerne vil arbejde med sin stammen. I Undervisningen på taleinstituttet beskrives han som værende rolig, interesseret i det, som de laver og er god til at koncentrere sig og lave de øvelser, de laver. Overordnet er tilgangen til alle øvelser og opgaver, at Victor skal bevare lysten til at tale og kommunikere, samt at bevare tilliden til, at omgivelserne gerne vil forstå og lytte til ham.

“Victor startede sidste år, i 0. kl. på baggrund af, at han har nogle faglige udfordringer, efter en screening, som peger i retningen af, at han muligvis er ordblind. Vi har i samråd med skolen besluttet, at han skal gå et år mere i 0. klasse,” fortæller Lone Rysholt.

Victor starter i 0. klasse med samme gode lærere, som han har et yderst godt forhold til. Klasselæreren har ligeledes oparbejdet et kendskab til Victors stammeproblematik, som udfordrer Victor i dagligdagen og stammen generelt. Klasselæreren er yderst fagligt nysgerrig på at tilegne sig yderligere læring om stammen.

På taleinstituttet er der arbejdet med Victors stammen med udgangspunkt i Victor og de problematikker, som han har. Victor har flyttet sig meget med den hjælp, som han har modtaget. Han har udviklet strategier, som han anvender i dagligdagen, hvilket ses, men også mærkes.

”Vi som familie oplever mindre stress og frustrationsudbrud, som ofte gik udover storebror og os forældre, både verbalt og non-verbalt. I forhold til hans inkontinens er det blevet bedre i takt med, at han udvikler og tilegner sig læringsstrategier, som han anvender i den daglige tale,” siger Lone Rysholt.

I arbejdet med Victor på taleinstituttet er der i forløbet arbejdet med teknikker i forhold til stammen direkte og indirekte, og taleteknikken perfect timing, som Victor har taget til sig og profiterer rigtig godt af.

Victor er motiveret for de teknikker, som han er præsenteret for i det år han har gået på taleinstituttet.

Kommunen ville ikke forlænge forløbet på Taleinstituttet i Aalborg

”Den 27. juni 2023. var der opfølgningsmøde på taleinstituttet, hvor en kommunal talepædagog deltog, der var en ny person igen for os. Hun er den tredje talepædagog, som vi har samarbejdet med. Desuden deltog Taleinstituttet, klasselæreren, vi som forældre, samt den konstituerede leder, der var med via Skype,” siger Lone Rysholt.

Taleinstituttet havde lavet en fyldestgørende beskrivelse af forløbet, og kom med deres anbefalinger, at Victor fortsatte på taleinstituttet med henblik på vedligeholdelse af allerede opnået færdigheder og teknikker, læring til forældrene med små opgaver fra gang til gang, taletempo, turtagning og taleteknikker i forhold til taletempo, samt øvelser i åndedræt.

Dette forløb vil blive individuelt tilrettelagt i forhold til Victors behov, og hvad han profiterer af.

På mødet besluttede kommunen så ikke at forlænge forløbet, men at trække opgaven hjem, med begrundelse i, at de har tale-høre-konsulenter, som er logopæder.

”Vi blev jo netop henvist til taleinstituttet i Aalborg med den begrundelse, at de ikke havde erfaringer i kommunen i forhold til det at have borgere, der stammer. Kommunen lagde op til, at den kommunale talepædagog skulle oplæres fra taleinstituttet i forhold til Victor og hans kommunikationsvanskeligheder, og det undrede os, da talepædagogen ikke havde de nødvendige forudsætninger med at kunne veksle mellem metoder og læringsstrategier, og følge anbefalingerne ude fra taleinstituttet,” fortæller Lone Rysholt, og fortsætter:

”Vi var naturligvis rystet og skuffet over, at vi ikke fik et nyt forløb uden igen at skulle kæmpe, når man så tager udgangspunkt i det forløb, inden vi kom på taleinstituttet, at Victor havde overdreven trang til at spise/drikke væske/isolere sig socialt, ene og alene pga. fagligt omsorgssvigt og manglende fagkompetencer i kommunal regi.”

Hjælp af Dansk Stammeforums Rådgivning

”Dansk Stammeforums Rådgivning hjalp os med at danne overblik over de kaotiske tanker, samt hvordan vi kunne skrive en klage til fagpersonerne og borgmesteren. I klagen anmodede vi om aktindsigt i fagpersonernes faglige begrundelse til, at de bedre kunne matche Victor behov og imødekomme hans sproglige udfordringer. Vi ville have en handleplan, med mål, del mål. Samt ville vi have en skriftlig begrundelse for afslaget med udførlig beskrivelse af, hvordan de fagligt matcher det nuværende tilbud,” fortæller Lone Rysholt.

Kommunens svar

Både skriftlig og telefonisk svarede kommunen, at Victor ekstraordinært i dette skoleår ville få yderligere et forløb på Taleinstituttet i Aalborg. Begrundelsen var, at kommunen er bekymret for, om Lone og Jesper Rysholt som forældre vil kunne samarbejde med det kommunale påtænkte tilbud. Der skal udarbejdes handleplan, og det kommunale personale skal opkvalificeres til anvendelse af specifikke metoder.

”Det der er frustrerende er, at vi skulle føle os som særlige, da Frederikshavn Kommune helt ekstra ordinært tilbyder, at vi kan få hjælp af kompetente fagfolk på Taleinstituttet i Aalborg. Vi skal fortsat kæmpe for at få den rette hjælp. Det skulle da være lige så let at få hjælp til sin stammen, som hvis man havde brækket en arm, skulle man så føle sig som noget helt særligt. Og vi kan være bekymrede, hvis Victor ved udgangen af dette skoleår stadig har brug for hjælpen i Aalborg,” siger Lone Rysholt.

 

Forløb på stammecafe

Desuden blev familien så tilbudt et forløb på stammecafe i kommunalt regi. Den takkede ja, da formålet var at møde andre stammere, og hermed danne relationer på kryds og tværs, børn som voksen.

”Senere modtog vi et opkald, hvor vi fik oplyst, at Victor ikke var velkommen på stammecafeen, da det blev vurderet, at han stammede for meget. Da vi spurgte, om hvem der kommer, fik vi ikke et konkret svar. Senere finder vi så ud af, at vi var de eneste, der var tilmeldt. SÅ det var jo det, som de skulle have sagt,” fortæller Lone Rysholt.

”Havde det ikke været for Dansk Stammeforum, havde Victor ikke fået den hjælp, som han skulle have. Vi kan ikke lade være med at tænke på, hvad så med dem, som ikke har nogen, som kæmper deres sag? Det gør et stort indtryk på os som forældre,” lyder det fra Lone Rysholt.

Victor sammen med Lucas på 9 år, storebror Christian på 19 år, storesøster Caroline på 28 år, og Victor nu på 7 år. Vi er på vej til storesøster Carolines bryllup.

— Nyeste blogindlæg

Mig og Solsikkesnoren

Mig og Solsikkesnoren

Skrevet Af Hanne Høgh Larsen, Dansk Stammeforum. _________________________________ Tænk hvis solsikkesnoren var opfundet, da jeg var barn, så kunne jeg dengang havde haft gavn af den. Jeg har stammet før jeg kom i skole. Til sommer er det 50 år...

Caspian har fået hjælp til sin stammen

Caspian har fået hjælp til sin stammen

Skrevet Af Erling Jensen, Dansk Stammeforum. _________________________________ Familie i Lyngby har fået hjælp af Dansk Stammeforum. Mor og far, Hui og Ali, stammer, og Caspian på 11 år har også sine problemer. ”Jeg stammede meget, da jeg var fra...

Fup & svindel i guldsmedenes gade

Fup & svindel i guldsmedenes gade

Skrevet af Jørn Christian Hjøllund Christiansen. _________________________________ Mit navn er Jørn og er født i den sidste halvdel af 2. verdenskrig. Jeg blev registreret som stammer, da jeg kom i skole i Nykøbing Mors. På et tidspunkt fik jeg...