— Voksne

Fagfolk vurderer, at 0,7-1 pct. af den voksne befolkning i verden stammer.

I Danmark svarer dette i runde tal til, at 40.000 til 60.000 personer over 18 år er vedholdende stammere.

Niveauet af stammen er selvfølgelig meget forskellig fra person til person. Nogle mennesker stammer tydeligt, mens andre har det, man kalder for en skjult stammen. For en række personer vil der også være elementer af det, der kaldes løbsk tale.

​Dansk Stammeforum ønsker at sætte flere stemmer fri.

Vi vil løfte stammernes sag i offentligheden, så mennesker, som stammer, får bedre muligheder for undervisning – uanset hvor man bor i landet.

Talehandicappet at stamme skal rykkes langt højere op på dagsordenen i kommuner, regioner samt hos politikere og andre beslutningstagere.

Vi arbejder derfor aktivt med kontakt med og indflydelse på relevante beslutningstagere, så stammen ikke længere nedprioriteres, men får den opmærksomhed og de midler, vi fortjener.

​Her på vores forum for voksne vil vores dedikerede hold af talepædagoger og mennesker, som selv stammer, søge at samle og lancere ny og opdateret viden om stammen.

Vi har en række ideer til konkrete projekter og internationale partnerskaber og arbejder på at sikre økonomisk støtte til at føre disse ideer ud i livet.

Imens dette sker, vil vi forsøge at opdatere hjemmesiden med viden og information rettet mod voksne stammere.