— Børn og unge

Det kan være svært og påvirke ofte hele familien, når et barn begynder at stamme: Forældre, søskende, bedsteforældre og så videre.

Det er naturligvis helt grundlæggende svært for barnet, som måske ikke forstår, hvorfor det ikke kan udtrykke sig, som det vil. Men det er også svært for forældre og andre pårørende, der kan opleve deres barn være ked af det og frustreret eller endda blive udsat for drillerier og decideret mobning.

I runde tal stammer 50.000 børn og unge fra 3-17 år. Op i teenageårene kan stammen udvikle sig til et indgribende socialt problem og handicap, der ender med at præge hele livssituationen. Også som voksen.

I Dansk Stammeforum er vi et dedikeret team af mennesker, som selv stammer, samt talepædagoger og logopæder med erfaring fra både børn og voksne.

Vi er meget opmærksomme på børn og unge stammere og ønsker at bidrage til at skabe bedre forhold for dem – herunder med fokus på at skabe nye, moderne læremidler samt ikke mindst mulighed for den rette undervisning – uanset hvor i landet man bor.

Vi har en række ideer til konkrete projekter og internationale partnerskaber og arbejder på at sikre økonomisk støtte til at føre disse ideer ud i livet.

Imens dette sker, vil vi forsøge at opdatere hjemmesiden med viden og information rettet mod børn, unge og deres forældre.