— Offentlig behandling

Alle, der stammer, har ret til at få specialpædagogisk hjælp, som alle kommuner i Danmark skal tilbyde. Den kommunale hjælp er gratis.

Børn
Aldersgrænsen går fra daginstitution og indtil barnet forlader grundskolen. I nogle kommuner er grænsen til og med 9. klasse, mens den i andre er, når barnet forlader 10. klasse i grundskolen eller tilsvarende på teknisk skole. Specialpædagogisk bistand til børn gives af logopæder ansat i kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivningsenheder, som ofte kaldes PPR.

Forældre kan via enten direkte kontakt eller gennem dagpleje, børnehave eller skole kontakte hjemkommunens rådgivningsenhed, for at få en logopædisk vurdering af barnets behov, Ved vurderingen indgår også en samtale med forældrene og alt efter behov igangsættes undervisning af barnet og/eller vejledning til pædagoger, lærere, forældre og andre omsorgspersoner om, hvordan man bedst støtter og hjælper barnet.

Nogle kommuner tilbyder også stammecaféer eller deciderede små hold.

Lovgrundlaget for undervisning af børn, unge og voksne, der stammer eller har løbsk tale, finder du i lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne og i bekendtgørelser, der er relateret til lovsættene.

https://socialstyrelsen.dk/handicap/stammen-og-lobsk-tale/lovgivning

Voksne
Specialpædagogisk bistand til voksne gives af logopæder ansat på de kommunale kommunikationscentre eller taleinstitutter.

Disse har forskellige navne rundt om i landet, men alle kommuner har et sådant center. Man henvender sig blot til centeret og får tilbudt en visitationssamtale, hvor behovet for undervisning vurderes.

Herefter tilbydes hjælp i form af individuel undervisning og eventuel gruppeundervisning. Ikke alle kommuner udbyder gruppeundervisning.